Synthesizer Yamaha MONTAGE Series

Synthersizer Yamaha MONTAGE6 WH

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: MONTAGE6 WH
71.600.000₫

Synthesizer Yamaha MONTAGE6

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: MONTAGE6
71.600.000₫

Synthesizer Yamaha MONTAGE7 WH

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: MONTAGE7 WH
84.800.000₫

Synthesizer Yamaha Montage7

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: MONTAGE7
84.800.000₫

Synthesizer Yamaha MONTAGE8 WH

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: MONTAGE8 WH
96.800.000₫

Đàn Synthesizer Yamaha MONTAGE8

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: MONTAGE8
96.800.000₫

Chào mừng các bạn đến kỷ nguyên mới từ công ty đã mang đến cho bạn công nghệ DX và sản phẩm Motif.Montage đặt ra cột mốc tiếp theo với chức năng điều khiển động tinh vi, khả năng tạo âm thanh lớn và hiệu suất hợp lý.Chào mừng các bạn đến kỷ nguyên mới từ công ty đã mang đến cho bạn công nghệ DX và sản phẩm Motif.Montage đặt ra cột mốc tiếp theo với chức năng điều khiển động tinh vi, khả năng tạo âm thanh lớn và hiệu suất hợp lý.