Guitar Yamaha Classic GC/GCX

Guitar Classic Yamaha GC12C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: GC12C
21.000.000₫

Guitar Classic Yamaha GC12S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: GC12S
21.000.000₫

Guitar Classic Yamaha GC22C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: GC22C
26.200.000₫

Guitar Classic Yamaha GC22S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: GC22S
26.200.000₫

Guitar Classic Yamaha GC32C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: GC32C
56.500.000₫

Guitar Classic Yamaha GC32S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: GC32S
56.500.000₫

Đàn guitar classic dòng GC đại diện cho dòng guitar thủ công cổ điển của chúng tôi được chế tác tại Nhật Bản và Trung Quốc.