Guitar Yamaha Classic CG/CGX

Guitar Classic Yamaha CGX122MCC

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CGX122MCC
7.600.000₫

Guitar Classic Yamaha CGX122MSC

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CGX122MSC
7.600.000₫

Guitar Classic Yamaha CG122MC

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG122MC
5.940.000₫

Guitar Classic Yamaha CG122MS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG122MS
5.940.000₫

Guitar Classic Yamaha CG142C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG142C
6.710.000₫

Guitar Classic Yamaha CG142S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG142S
6.710.000₫

Guitar Classic Yamaha CG162C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG162C
10.200.000₫

Guitar Classic Yamaha CG162S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG162S
10.200.000₫

Guitar Classic Yamaha CG182C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG182C
11.000.000₫

Guitar Classic Yamaha CG182S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG182S
12.200.000₫

Guitar Classic Yamaha CG192C

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG192C
12.200.000₫

Guitar Classic Yamaha CG192S

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: CG192S
12.200.000₫

Đàn guitar classic cổ điển series CG được tạo ra bằng cách sử dụng kinh nghiệm và công nghệ thu được từ nhiều thập kỷ chế tác đàn guitar cổ điển tinh xảo như series GC.