Bộ Trống Cơ Yamaha Tour Custom Maple

Bộ Trống Jazz Yamaha Tour Custom LCS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Tour Custom LCS
57.670.000₫

Bộ Trống Jazz Yamaha Tour Custom CHS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Tour Custom CHS
57.670.000₫

Bộ Trống Jazz Yamaha Tour Custom CAS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Tour Custom CAS
57.670.000₫

Bộ Trống Jazz Yamaha Tour Custom CRS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: Tour Custom CRS
57.670.000₫

Trống Bộ Yamaha Tour Maple Custom BTS

Thương hiệu: YAMAHA
Mã sản phẩm: TOUR CUSTOM BTS
57.670.000₫